Chemia fotograficzna RA-4 i C-41

 

chemia do minilabów i wołarek

 

Pod pojęciem "chemia do minilabów" należy rozumieć chemię fotograficzną przeznaczoną do minilabów wywołujących zdjęcia, jak również chemię do wołarek wywołujących filmy światłoczułe. Podobnie potoczny zwrot "chemia RA-4"  określa chemię do różnych procesów zgodnych i zbliżonych do procesu RA-4. Przykładami takich procesów mogą być: AP94, CP48, CPK-2-22 itd.

 

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej w fotografii proces C-41 traci na znaczeniu. Cały czas stopniowo maleje ilość wywoływanych filmów światłoczułych. Maleje więc zapotrzebowanie na chemię C-41. Coraz częściej wołarki są likwidowane w zakładach fotograficznych.

 

Chemia fotograficzna stosowana w obu w/w typach urządzeń ma wspólne cechy

 

 

dawka regeneracyjna

Wielkość dozowania regeneratora w trakcie obróbki aby zapewnić jej na przestrzeni długiego okresu czasu jednakowy poziom aktywności. W minilabach RA4 określana jest w ml/m2 a w wołarkach C-41 w ml/m lub ml/film24-135

 

ilość części koncentratów

Dawniej wywoływacz miał 3 części koncentratów, obecnie zazwyczaj jest tylko 1 część. Trzeba jednak zaznaczyć, że wywoływacze 3 częściowe są bardziej trwałe od wygodniejszych w użyciu wywoływaczy 1 częściowych

 

wywoływacz

Wywoływanie jest najważniejszym etapem procesu obróbki. W trakcie przebywania materiału światłoczułego w tej kąpieli tworzą się barwniki, które później będą decydowały o kolorystyce np. zdjęć. Wywoływacz jest bardzo podatny na utlenianie przez tlen z powietrza (tak samo jak wiele produktów spożywczych), wymaga więc odpowiednich procedur ochronnych.

 

wybielacz utrwalający

Potocznie nazywany odbielaczam utrwalającym. Stosowany w procesach RA-4. Stanowi on połączenie dwóch kąpieli: wybielacz i utrwalacza. Jest to również ważny proces gdyż odpowiada za ilość barwnika niebieskozielonego oraz za skuteczne usunięcie srebra z papieru lub filmu. Odbielacz utrwalający musi być odpowiednio dobrany do typu urządzenia i wielkości przerobu. Z uwagi na część utrwalającą jest podatny na utlenianie tlenem z powietrza.

 

stabilizator

Ma za zadanie wypłukać i zneutralizować pozostałości wybielacza utrwalającego w papierze, filmach. Zawiera on dodatkowo substancje stabilizujące obraz barwnikowy, substancje o działaniu bakteriobójczym, substancje zapewniające wysoki połysk papierów błyszczących, plastyfikatory aby zdjęcia się nie "zwijały".

 

Osoby poszukujące informacji z zakresu chemii fotograficznej odsyłamy do witryny

 

www.chemia-fotograficzna.pl

 


 

  • https://www.szablony.in/fotoksiazki/